top of page
Screen Shot 2019-08-08 at 8.53.43.png
whatsapp icon.png

צעדים לעבר
הפסגה האישית

אנחנו כאן כדי להוביל אנשים וארגונים למיצוי היכולות האישיות 
אודות
Asset 2.png
ללמוד איך ללמוד
מיומנויות רכות
ניהול עסקי מתקדם
מקורות
ללמוד איך ללמוד
ללמוד איך ללמוד
ללמוד איך ללמוד

מי אנחנו

על פי דו"ח פורום הכלכלה העולמית (9/2018) רוב הכישורים הקיימים כיום לעובדים לא יהיו מספיק רלוונטיים לחברות בצמיחה.

הנחת היסוד בלמידה המשמעותית הינה כי אנשים הינם סקרנים מטבעם וכי הלמידה היא תהליך אישי המתרחש תוך התנסות ומעורבות של הלומד, וכי על האדם מוטלת אחריות אישית בכל הנוגע ללמידה מתמשכת לאורך החיים (Life Long Learning) ולפיתוח הקריירה.

בואו נדבר
bottom of page